Utställning på Regionmuseet Skåne med Resterkocken

Blinka fick i uppdrag att ta fram material till Sysavs utställning om minskat matsvinn på Regionmuseet Skåne.

Sysav logga

I uppdraget ingick:

  • Ta fram enheter för 10 skärmar med roligt och informativt innehåll för de yngre besökarna
  • En Resterkocken-maskot skapades för att pedagogiskt navigera besökaren mellan de olika skärmarna
  • Ett quiz och en finn fem fel som tävlingsmoment på museet

Fler projekt

Logga