BLINKA BLÅ / En kreativ digital byrå i MalmöA/B-testning av miljökampanjer för plaståtervinning

På uppdrag av Sysav har vi tagit fram två kampanjer för att öka kunskaper och incitamenten att sortera ut plast för återvinning. Kampanj A var informerande med fokus på statistik och kampanj B var informerande med humortvist.

  1. Plastkastet 2017 - enklaste utmaningen E V E R!
  2. Plastpolisen - skjuter ner myter om plast

Kampanjerna delades upp mellan Sysavs ägarkommuner och -bolag och bestod av affischer, bordstalare, vippor, kampanjsidor och en stor tryckenhet.

Plastkastet

Om varje svenskt hushåll slängde EN ENDA plastförpackning till i månaden i plast­åter­vinningen, skulle det motsvara en minskning av koldioxidutsläpp på 3600 ton per år.

En enda plastförpackning till. Enklaste utmaningen E V E R!

Plastpolisen

Plastpolisen skjuter ner myter om plast på ett humorbetonat sätt.

Fler projekt