Nyutveckling av webbplats

Blinka Blå fick i uppdrag att ta fram en helt ny webbplats till Sysav som följer Tillgänglighetsdirektivet och framtidssäkrad för NIS2-direktivet.

Uppdraget innebar att välja en säker plattform och arkitektur med begränsade personuppgifter och hög säkerhet enligt GDPR och NIS2 – och att ta fram en UX-design enligt Tillgänglighetsdirektivet. 

Sysavs webbplats ska hålla information och funktion för flera olika målgrupper: privatpersoner i 14 ägarkommuner och hushåll i tre kommuner med sophämtning, företagskunder, kommuner, skolor och pedagoger. 

Till webbplatsen här.

Sysav logga

I uppdraget ingick:

  • UX-design
  • Tillgänglighetsdirektivet / NIS2 / GDPR
  • Umbraco CMS 13
  • Azure Container Apps
  • BankId. FrejaId, Microsoft Entra Id

Designprocessen

  • Steg ett: inventering av all information som Sysav kommunicerade digitalt tillsammans med en målgruppsanalys och revidering av  informationsstrukturen.   
  • Steg två: identifiera alla use case och user stories som vi skulle designa UX för. Blinka faciliterade dessa workshops med kund. 
  • Steg tre: wireframes baserat på en hierakisk informationsmodell med vilka datakällor som skulle föda vilka ytor med information – och säkerställa att dessa svarade mot våra use case och user stories. Detta arbete gjordes som en klickbar prototyp i Figma som samtliga stakeholders i projektet kunde kommentera i. 
  • Steg fyra: uppsättning av det tillgängliga designsystemet. 
  • Steg fem: visualisera informationen och designen för samtliga sidmallar. Även detta steg presenterades i Figma som klickbar prototyp. 

Fler projekt

Logga