BLINKA BLÅ / En kreativ digital byrå i MalmöKRETSLOPPSPLANEN 2021-2030

FRÅN AVFALL TILL RESURS

"Från avfall till resurs" är det övergripande namnet på den kretsloppsplan som antagits av tio kommuner i Skåne och tagits fram i samarbete med Sysav. Blinka fick i uppdrag att tillgängliggöra allt innehåll på webbplatsen och även ta fram animerade informationsfilmer för lanseringen och spridning i kommunernas digitala kanaler. 

Kretsloppsplanen är en levande webbplats där uppföljningen av målen och resultat kommer att publiceras löpande.

I UPPDRAGET INGICK:

  • Ny responsiv webbplats Umbraco CMS
  • Anpassning enligt tillgänglighetsdirektiven
  • SEO, GTM och Google Datastudio
  • Idé, manus och design samt animering av film

Kund

SYSAV

PROJEKTLÄNKAR

www.kretsloppsplanen.se - webbplats
www.youtube.com/watch?v=NPEcb7igjqk&t=46s - animerad film

SAMARBETSPARTNERS

Bloody Honey - Animation
Ljudateljén - VO

Fler projekt