Hero
Eventsida & introfilm

Inför SIPTEX conference fick Blinka Blå i uppdrag att ta fram en eventsida för sysav.se och en introfilm som berättade om projektet. 

Sysav logga

I uppdraget ingick:

  • Design och implementering av eventsida på Optimizely CMS
  • Manus och filmredigering för introfilm
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Mock Mock2

Fler projekt

Logga