Armband och tidningen Minnesvärd samt webbplats i Umbraco

Blinka har designat och ansvarat för produktionen av Alzheimer Sveriges nya armband som kommer att säljas till förmån för deras verksamhet för drabbade och anhöriga till personer med minnessjukdom.

Tillsammans med Alzheimer Sverige, skribenterna Anne Hammarskjöl och Viktoria Ekberg tar vi även fram idé och innehåll till tidningen Minnesvärt som kommer ut med fyra nummer per år. 

Blinka Blå ansvarar även för foto och illustrationer i tidningens artiklar. 

I uppdraget ingick:

  • Idé och design
  • Ritningar och beställning
  • Projektledning av produktion

Tillgänglig webbplats i Umbraco

Blinka fick även i uppdrag att ta fram en tillgänglig, modern och informationsrik webbplats. Resultatet blev en design och gränssnittsimplementering där vi tagit höjd för WCAG enligt webbriktlinjer. Färgkontraster, typsnitt och grafiska element är alla testade och designen har utformats för att vara lättnavigerad.

Webbplatsen lyfter information om de kognitiva hjärnsjukdomarna, demenssjukdomar och Alzheimers sjukdom samt erbjuder träffar, utbildningar och rådgivning via webbplatsen. 

I uppdraget ingick: 

  • Reviderad grafisk profil
  • Ny responsiv webbplats
  • Nyhetsbrev på Mailchimp
  • SEO 

Fler projekt

Logga