Blinka Blå blir Karlskrona kommuns nya kreativa byrå

Blinka Blå har tecknat ett fyra år långt ramavtal med Karlskrona kommun som deras nya kreativa byrå. Vi är väldigt stolta och glada för all positiv feedback som våra koncept fick i utvärderingen och ser fram emot att få leverera samma kreativa höjd till Karlskrona kommun.

I uppdraget ingår följande:  

  • kreativt arbete som leder till enskilda kampanjer för information eller reklam samt koncept för återkommande kampanjer.
  • strategisk planering för utförande samt rekommendationer för kanalval till kampanjen. Budskap, form etc.
  • strategier för varumärkesarbete och branding. 

Blinka Blå har lång erfarenhet av informationskampanjer som inte bara informerar utan framförallt engagerar, inspirerar och skapar hållbara beteenden. Vår styrka ligger i kampanjer som syftar till att minska miljö- och klimatpåverkan, öka återbruk och återvinning och skapa långsiktigt hållbara förändringar.

"Vår kommunikation förpackas alltid enligt en beteendevetenskaplig modell - vi snackar nudging, gamification och kommunikation som följer de principer som underlättar beteendeförändring. Och givetvis enligt tillgänglighetsdirektivet." - Caroline Alnebring, VD och strateg på Blinka Blå

I upphandlingen presenterades idéer och koncept som Blinka Blå tagit fram till Göteborgsregionen och Sysav - och det föll väl ut med högsta möjliga poäng! Bland annat för kreativ höjd, förmåga att visualisera våra koncept och hantverksskicklighet.  

"Väldigt imponerande kampanjer på alla sätt."

Utvärderingen av våra koncept mynnade ut i omdömet "Väldigt imponerande kampanjer på alla sätt. Idéerna blir tydliga och känns väldigt kreativa." Blinka Blås projektgrupp ser mycket fram emot uppdraget och tackar ödmjukast för förtroendet! 

Kontaktuppgifter

Caroline Alnebring,
caroline@blinkabla.se, 0704-324861
VD och strateg